aantal; $linknext = "index.php?id=".rand(1,$get->aantal); if (!isset($_GET['id']) && !isset($_GET['pagina'])) { header("location:home.php"); exit(); } else if (!isset($_GET['id']) && isset($_GET['pagina']) && $_GET['pagina'] == 'edits') { header("location:".$linknext."&pagina=edits"); exit(); } if (!isset($_GET['pagina'])) { if (isset($_GET['id'])) { $query = mysql_query("SELECT * FROM edits WHERE id = ".intval($_GET['id'])); $get = mysql_fetch_object($query); } else { $query = mysql_Query("SELECT * FROM edits WHERE type='koren' ORDER BY rand()"); $get=mysql_fetch_object($query); } $right = nl2br(stripslashes($get->edit)); $links = ""; if (strlen($get->titel) > 0) { $links .= "".stripslashes($get->titel)."
"; } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->door) > 0) { $links .= "door:
".nl2br(stripslashes($get->door)); } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->link) > 0) { $links .= "

link))."\">website"; } else { $links .= "
"; } $links .= "

[".$get->nummer."/".$aantal."]"; if ($get->type == 'koren') $links .= " *"; } else if ($_GET['pagina'] == 'wie') { $links = ""; $right = ""; $query = mysql_Query("SELECT id,door,link FROM edits ORDER BY door ASC"); while ($get = mysql_Fetch_object($query)) { //if (strlen($get->link) > 2) { $links .= "id."\">".stripslashes($get->door)."
"; // } else { // $links .= "".stripslashes($get->door)."
"; // } } if (isset($_GET['id'])) { $query = mysql_query("SELECT * FROM edits WHERE id = ".intval($_GET['id'])); $get = mysql_fetch_object($query); $right = nl2br(stripslashes($get->edit)); } else { $right = substr(str_replace("
"," | ",$links),0,-2);; $links = ""; } } else if ($_GET['pagina'] == 'edits') { $linknext = 'index.php?pagina=edits&id='.rand(1,$aantal);; $query = mysql_Query("SELECT * FROM edits WHERE type!='etcetera' ORDER BY rand()"); $get=mysql_fetch_object($query); $right = nl2br(stripslashes($get->edit)); $links = ""; if (strlen($get->titel) > 0) { $links .= "".stripslashes($get->titel)."
"; } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->door) > 0) { $links .= "door:
".nl2br(stripslashes($get->door)); } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->link) > 0) { $links .= "

link))."\">website"; } else { $links .= "
"; } $links .= "

[".$get->nummer."/".$aantal."]"; if ($get->type == 'koren') $links .= " *"; } else if ($_GET['pagina'] == 'uitleg') { if (isset($_GET['id'])) { $query = mysql_query("SELECT * FROM edits WHERE id = ".intval($_GET['id'])); $get = mysql_fetch_object($query); $right = nl2br(stripslashes($get->edit)); } else { $right = "
e.d.i.t.
Nieuwe dichtvorm van 10 zinnen op 10 regels. De eerste zin bestaat uit 1 woord, de tweede uit 2 woorden en zo verder tot aan de tiende zin die uit 10 woorden bestaat. De inhoud bepaal je helemaal zelf.

Ook een e.d.i.t maken?
Feel free! Mail naar emailadres dan word je edit bijgeplaatst. Bij inzending geef je ons toestemming om je edit ook op andere manieren te publiceren. Vragen of opmerkingen kun je natuurlijk ook mailen.

de e.d.i.t. is een bedenksel van jessica van der burg
"; } $links = "er zijn nu $aantal edits

nieuwste 5
"; $query = mysql_Query("SELECT id,titel,link FROM edits WHERE type != 'etcetera' ORDER BY nummer DESC LIMIT 5"); while ($get = mysql_Fetch_object($query)) { $links .= "id."\">".stripslashes($get->titel)."
"; } } else if ($_GET['pagina'] == 'etcetera') { $query = mysql_Query("SELECT * FROM edits WHERE type='etcetera' ORDER BY rand()"); $get=mysql_fetch_object($query); $extra = "_etc"; $linknext = "index.php?pagina=etcetera"; $right = "vrij naar de edit (?)
".nl2br(stripslashes($get->edit)); $links = ""; if (strlen($get->titel) > 0) { $links .= "".stripslashes($get->titel)."
"; } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->door) > 0) { $links .= "door:
".nl2br(stripslashes($get->door)); } else { $links .= "
"; } if (strlen($get->link) > 0) { $links .= "

link))."\">website"; } else { $links .= "
"; } } else if ($_GET['pagina'] == 'lijst') { $query = mysql_query("SELECT * FROM edits ORDER BY nummer"); $right = "alle edits

"; $aantal = mysql_num_rows($query); $right .= ""; $i=0; while ($get = mysql_fetch_object($query)) { if ($i % ceil($aantal/3) == 0) { $right .= "
"; } $right .= $get->nummer.". id.">".$get->titel."
"; $i++; } $right .= "
"; } if (isset($_GET['forceHeader'])) { $randomfile = 'archive/'.$_GET['forceHeader']; } else { $files = array(); $hndl = opendir("header/"); while ($file = readdir($hndl)) { if ($file != '.' && $file != '..' && $file != 'archive') { $files[] = $file; } } closedir($hndl); $randomfile = $files[array_rand($files)]; } $tpl = str_Replace("[linknext]",$linknext,$tpl); $tpl = str_Replace("[randomfile]",$randomfile,$tpl); $tpl = str_Replace("[left]",$links,$tpl); $tpl = str_Replace("[extra]",$extra,$tpl); $tpl = str_Replace("[right]",$right,$tpl); echo $tpl;